facebook tracking
Avdelning

IT

Connect

IT - avdelningen ansvarar är att leda och samordna Spendrups utveckling av IT. Det innebär bland annat att vi har ett internt ansvar för strategiska IT-frågor såsom IT plattform mm. Avdelningen ansvarar även för drift och utveckling av Spendrups IT-miljö och i detta arbete ingår att hjälpa verksamheterna att skapa ett så effektivt IT-stöd som möjligt.

IT avdelningen är uppdelad i 4 ben, nämligen IT-Support, IT-drift; IT-projekt samt IT-utveckling.Tillsammans supporterar vi ca 850 användare och sköter daglig drift av drygt 500 datorer samt 330 servrar, var av 95 % av dessa är virtuella. I vårt ansvar finns också applikationssupport på de system vi har i vår IT-miljö. I teamet har vi projektledare som driver projekt samt tar fram lösningsförslag, kravspecifikationer och specifikationer. Vi har även egen utveckling på visa delar av vår applikationsportfölj.

Avdelningen har 28 engagerade medarbetare som arbetar med att utveckla Spendrups IT och som skall underlätta arbetet för övriga medarbetare inom företaget.

Arbetsplats och kultur

Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass.

Som anställd på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.

Vårt erbjudande


Det finns många anledningar till varför våra anställda trivs på jobbet. Alla är dock rörande överens om att detta är vad Spendrups erbjuder Dig som anställd: 

  • ETT PERSONLIGT BRYGGERI

    Vi är och förblir ett familjebryggeri där alla strävar efter att vara ärliga, närvarande och äkta i våra relationer och i vårt arbete. Det innebär att vi har vi ett öppet förhållningssätt, är lyhörda och välkomnar andra in i vår värld. Tillsammans skapar och bevarar vi en familjekänsla som kännetecknas av gemenskap och delaktighet.

  • UTMANING

    Med vår moderna anläggning och duktiga medarbetare skapar vi inte bara en svensk dryckeskultur, vi utvecklar och utmanar den. Vi är ständigt i rörelse och för oss är stillestånd detsamma som tillbakagång. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med utmanande och varierande arbetsuppgifter och med en tydlig process för mål och prestation.

  • ANSVAR

    Vi tror på den egna förmågan samt att ta eget ansvar för sitt handlande som en avgörande del i utvecklingen av våra medarbetare och verksamhet. Vi delegerar ansvar och befogenheter så långt som möjligt och vår ledningsfilosofi betonar vikten av att skapa arbetsglädje och motivation genom att stimulera alla att ta i anspråk hela sin kompetens, kunnande och ambition i sitt arbete.

Jobbar du redan på Spendrups?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@spendrups.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor