facebook tracking
Avdelning

Varuförsörjning/ Produktion och Logistik

Connect

Varuförsörjningen är den övergripande avdelningsbeteckningen för allt som rör framtagning och distribution av Spendrups produkter. Avdelningen består av underavdelningarna produktion, logistik och transport samt de centrala funktionerna: inköp, teknik, produktutveckling, projektledning och kvalitet.

Produktion
Produktionsavdelningens uppgift är att med hög kvalitet och kostnadseffektivitet tillverka de produkter som ligger i planeringen. Vi är certifierade enligt FSSC 22000 vad gäller livsmedelssäkerhet samt ISO 14001 för miljö. Produktionen sker i Grängesberg och Hällefors och har ca 270 medarbetare.

Logistik
Logistikavdelningen ansvarar för fördelningen av våra artiklar mellan våra olika lager samt avrop av inköpta produkter inom Sverige. Logistikavdelningen har drygt 150 medarbetare och finns i Grängesberg och Hällefors.

 • I Grängesberg har vi centrallager med höglager på 45 000 pallplatser, där vi tar emot pallarna från produktion och lastar ut hela och kundorderplockade pallar till våra kunder.
 • I Hällefors finns centrallager för det som produceras och lastas ut från Hällefors. Här hanterar vi enbart hela pallar.

Grängesberg
Produktion i Grängesberg består av underavdelningarna Process, Beredning, Tappning, Materialförsörjning, Teknik, Fastighet/media och Kvalitet/miljö och har drygt 220 medarbetare. Utöver dessa finns det stab- och servicefunktioner såsom Planering, Miljö, Produktutveckling, Inköp, HR samt projektledning. Inom processavdelningen brygger, filtrerar och lagrar man öl samt tar emot öl i bulkbil. Beredningen blandar syrup och läsk, tillverkar vin samt hanterar lokavattnet.

 • Tappningen består av två glaslinjer, två burklinjer, två å-petlinjer, en BiB-linje, en fatlinje samt en glassortering.
 • Underhållsavdelningens tekniker servar processen, beredningen och tappningen.
 • Materialförsörjning levererar insatsmaterial till linjerna samt sköter LGVer och pallsortering.
 • Fastighet och media ansvarar för drift och underhåll av fastigheten och tillgång till vatten, el, tryckluft, kolsyra, kyla, värme och avlopp.
 • Kvalitetsavdelningen består av drift- och centrallabb vilka utför prover på våra produkter.

Hällefors
Produktion i Hällefors består av underavdelningarna Tappning/Beredning, Materialförsörjning, Kvalitet/miljö, Underhåll och Fastighet/Media och har ca 50 medarbetare.

 • Beredningen hanterar lokavatten och blandar syrup till vatten och läsk. Tappningen består av två Å-petlinjer.
 • Materialförsörjning levererar insatsmaterial till linjerna.
 • Kvalitets- och miljöavdelningen utför prover och analyser på produkter och råvaror.
 • Underhåll ansvarar för underhåll av maskinerna.
 • Fastighet/Media ansvarar för underhåll av byggnader och tillgång till vatten, el, tryckluft, kolsyra, kyla, värme och avlopp. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass.

Som anställd på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.

Vårt erbjudande

Det finns många anledningar till varför våra anställda trivs på jobbet. Alla är dock rörande överens om att detta är vad Spendrups erbjuder Dig som anställd

 • ETT PERSONLIGT BRYGGERI

  Vi är och förblir ett familjebryggeri där alla strävar efter att vara ärliga, närvarande och äkta i våra relationer och i vårt arbete. Det innebär att vi har vi ett öppet förhållningssätt, är lyhörda och välkomnar andra in i vår värld. Tillsammans skapar och bevarar vi en familjekänsla som kännetecknas av gemenskap och delaktighet.

 • UTMANING

  Med vår moderna anläggning och duktiga medarbetare skapar vi inte bara en svensk dryckeskultur, vi utvecklar och utmanar den. Vi är ständigt i rörelse och för oss är stillestånd detsamma som tillbakagång. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med utmanande och varierande arbetsuppgifter och med en tydlig process för mål och prestation.

 • ANSVAR

  Vi tror på den egna förmågan samt att ta eget ansvar för sitt handlande som en avgörande del i utvecklingen av våra medarbetare och verksamhet. Vi delegerar ansvar och befogenheter så långt som möjligt och vår ledningsfilosofi betonar vikten av att skapa arbetsglädje och motivation genom att stimulera alla att ta i anspråk hela sin kompetens, kunnande och ambition i sitt arbete.

Vårby allé 39
143 03 Vårby, Stockholm Vägbeskrivning 08-672 77 00

Grängesberg

Ludvikavägen 10
772 80 Grängesberg Vägbeskrivning Telefon: 0240-880 00

Gävle

Beckasinvägen 9
803 09 Gävle Vägbeskrivning

Göteborg


412 50 Göteborg Vägbeskrivning

Hällefors

Grythyttans Livsmedelsby
712 95 Hällefors Vägbeskrivning Telefon: 0591-688 00

Jönköping

551
331 72 Forsheda Vägbeskrivning

Kristianstad


29132 Kristianstad Vägbeskrivning

Malmö

Solbacksvägen 4
217 63 Malmö Vägbeskrivning 08-672 77 00

Mariestad


542 30 Mariestad Vägbeskrivning

Norrköping


602 32 Norrköping Vägbeskrivning

Sundsvall


85230 Sundsvall Vägbeskrivning

Visby

St:Hansgatan 47
621 56 Visby Vägbeskrivning

Övriga Sverige


Övriga Sverige Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Spendrups?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@spendrups.se
 • Elisabeth Zitoun
 • Evelina Hellberg
 • Fredrik Öbom
 • Hans Lindgren
 • Karin Åhman
 • Karin Eriksson
 • Markus Nordvall
 • Matilda Persson
 • Patrik Söderström
 • Peter Berg
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor